Näin ennaltaehkäiset polven nivelrikkoa

Julkaistu:

/

Päivitetty:

/

Asiantuntija: Radiologian erikoislääkäri, dosentti Mika Nevalainen

Nivelrikko on yleinen nivelsairaus. Terveellisillä elämäntavoilla ja näillä ohjeilla voit ennaltaehkäistä polven nivelrikkoa. Lue lisää artikkelistamme.

Nivelrikon perimmäistä aiheuttajaa ei tiedetä, mutta sille altistavia tekijöitä on monta. Polven nivelrikon ennaltaehkäiseminen on näiden tekijöiden huomioon ottamista omassa arjessa.

Polven nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat mm. seuraavat:

  • Perimä
  • Ikääntyminen
  • Naissukupuoli
  • Polven virheasennot (varus tai valgus, eli ns. länki- tai pihtikinttuisuus)
  • Ylipaino
  • Raskas fyysinen työ
  • Niveliin kohdistuva toistuva ja raskas kuormitus
  • Liikkumattomuus
  • Raskas liikunta
  • Nivelvammat

Kykymme vaikuttaa näihin tekijöihin vaihtelee. Ikääntymiselle tai geneettisille ominaisuuksille emme voi mitään, mutta ne on silti tärkeä pitää mielessä polven nivelrikon ennaltaehkäisyssä. Jos suvussasi on nivelrikkoa tai jos olet jo ikääntynyt, nivelrikon todennäköisyys kasvaa suuresti. Tällöin myös ennaltaehkäisyn tarve on suurempi.

Tässä tärkeimpiä keinoja polven nivelrikon ennaltaehkäisyyn:

1. Vältä ylipainoa nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi

Ylipaino rasittaa erityisesti polviniveltä. Tutkimusten mukaan jo noin viiden kilon laihtuminen vähensi naisilla polvinivelrikon ilmaantumisen todennäköisyyttä puolella. Koska nivelrikko on hitaasti etenevä nivelsairaus on tärkeää, että laihtuminen on pysyvää ja muutokset elämäntavoissa ovat kestäviä.

2. Ota huomioon raskaan fyysisen työn kuormitus

Raskasta ruumiillista työtä tekevillä polvinivelrikon todennäköisyys kasvaa. Kyykistely ja niveliin kohdistuva raskas kuormitus eivät välttämättä johda nivelrikkoon tai sen oireisiin heti työuran alkuvaiheessa. Silti on tärkeä pyrkiä järjestämään työolot, työtavat ja työkalut niin, että kuormitus on mahdollisimman vähäistä heti alusta asti.

Nivelrikko on yleensä luonteeltaan hitaasti etenevä nivelsairaus. Sille ei ole tällä hetkellä hidastavaa tai korjaavaa lääkehoitoa. Jos teet ruumiillista työtä ja sinulla on alkava nivelrikko, voit pyrkiä suunnittelemaan työtehtäväsi eri tavoin tai uudelleenkouluttautua tehtäviin, jotka eivät rasita polviasi.

3. Liiku säännöllisesti

Liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja siten myös polven nivelrikon ennaltaehkäisyyn. Sopivia urheilulajeja ovat sellaiset, joissa polveen ei kohdistu voimakkaita iskuja ja joissa polven vääntymisriski on pieni. Suositeltavia ovat esimerkiksi pyöräily, kävely ja uiminen.

Myös lihaskunnolla on tärkeä osa nivelrikon ehkäisyssä. Polven liikkuvuus- ja venyttelyharjoitteet sekä jalan lihasten vahvistaminen ja koordinaation (proprioseptiikan) kehittäminen suojaavat polvea ja parantavat toimintakykyä. Fysioterapeutti tai personal trainer voivat antaa sopivia harjoitteita ja ohjelmia.

4. Liiku turvallisesti

Jotkut urheilulajit altistavat polvivammoille muita enemmän ja siten myös nivelrikolle. Myös kilpaurheilu – johon liittyy toistuvaa raskasta kuormaa – altistaa polven nivelrikolle. Elämää ei silti aina voi tai kannata suunnitella polven nivelrikon välttämisen näkökulmasta.

5. Kuntouta maltilla polvivamman sattuessa

Polvivammat, kuten ristisiteen repeämä, altistavat myöhemmin nivelrikolle. Jos sinulla on polvivamma, kiinnitä erityistä huomiota polven kuntouttamiseen. Seuraa lääkärin tai fysioterapeutin antamia kuntoutusohjeita, vaikka sinusta tuntuisi, että olet jo parantunut etkä tarvitse harjoitteita. Myös muiden tämän artikkelin neuvojen seuraaminen on erityisen tärkeää polvivamman jälkeen.

Polven nivelrikon ennaltaehkäisy on kokonaisvaltaista

Tässä artikkelissa esitetyt ohjeet nivelrikon ennaltaehkäisyyn liittyvät myös laajemmin terveisiin elämäntapoihin. Jos sinusta tuntuu, että jokin näistä keinoista olisi sinulle sopiva tapa päästä alkuun tai jatkaa jo hyvin alkanutta terveellistä elämäntapaa, aloita siitä.

Lähde:  Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus